Elkargokide kuotak

Elkargokide kuotak
  • URTEKO KUOTAREN ZENBATEKOA: 144 euro*
  • *LGStik beherako soldata izanez gero, edo langabezia, eszedentzia edo erretiro egoeran bazaude, kuota % 50 murrizteko aukera duzu (6 hilean behin egoera justifikatzen duen ziurtagiria aurkeztu behar da).
  • Kuotak BI hilez behin biratzen dira, hilabete bikoitiaren lehen egunetan. Hau da, otsailaren, apirilaren, ekainaren, abuztuaren, urriaren eta abenduaren hasieran (24 €)
  • Baja eman edo espedientea beste elkargo batera lekualdatu nahi baduzu, hilabete bakoitia amaitu baino lehen egin beharko duzu tramitea. Hau da, urtarrila, martxoa, maiatza, uztaila, iraila edo azaroa amaitu baino lehen. Baja emateko edo lekuz aldatzeko behar den dokumentazio guztia bidaltzen ez baduzu, kuota ohi bezala igorriko da.
  • Ordainagiriak itzuliz gero, 1 € + gastuen BEZa kargatuko dira hurrengo kuotan.
  • Elkargoko kide egiteko alta-kuota: 95 € (elkargoko kide egiteko kanpainan, alta-kuotarik ez ordaintzeko aukera dago)
Gizarte Heziketa VIII. Estatu Kongresua